Dikkat!:Antrepo İşleticilerinin Teminat Kullanma Kurallarında Değişikliğe Gidildi

0
13233

Yeni yılda yürürlüğe girecek olan yeni teminat sistemiyle antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat ve yaygın götürü teminata ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenecek.Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş imzasıyla bağlantı idarelere, toplu teminatların götürü/yaygın götürü teminat olarak kullanılması konusunda bir genelge gönderildi.

31/12/2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni teminat sistemi ile alakalı olarak, Antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat ve yaygın götürü teminata ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak işlemler şöyle sıralanıyor;

Gümrük Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri hatırlatılarak, antrepo işleticilerince Gümrük Yönetmeliği’nin 493’üncü maddesine istinaden gümrük müdürlüklerine daha önce verilmiş olan toplu teminatların, götürü/yaygın götürü teminat olarak kullanılmasının talep edilmesi halinde;

Antrepo işleticilerince, bölge müdürlüğünüze mevcut toplu teminat mektuplarının götürü/yaygın götürü teminat uygulaması kapsamında değerlendirilmesi için ayrıca başvuruda bulunulması, söz konusu başvuruda, hangi toplu teminat mektubu/mektuplarının götürü teminat uygulaması kapsamında kullanılacağının belirtilmesi, hesaplanmış götürü/yaygın götürü teminat tutarının yer alması isteniyor.

Başvuru üzerine bölge müdürlüğünce yapılacak işlemler ve başvurusu kabul edilen ve zeyilnameye konu olacak toplu teminat mektuplarına ilişkin olarak BİLGE Sistemi Gümrük Referans Verileri-Global Teminat Ekranında ilgili Gümrük Müdürlüklerince yapılacak işlemler de detaylı olarak belirtilmiş bulunuyor.

Başvurusu kabul edilen ve bir örneği ekli zeyilnameye konu olacak toplu teminat mektuplarıyla ilgili olarak; aşağıda belirtildiği şekilde, her bir toplu teminat mektubuna karşılık zeyilname düzenlenerek zeyilname sürecinin tamamlanması isteniyor.

Şöyle ki; Götürü/yaygın götürü teminat olarak kullanımı uygun bulunan toplu teminat mektupları için mevcut toplu teminatların götürü teminat olarak kullandırılacağına ve ilgili bankalar için söz konusu mektupların bundan böyle Gümrük Yönetmeliği’nin 527/3 maddesi uyarınca bölge müdürlüklerine ibraz edilmesi gereken götürü teminat mektubu niteliğine haiz mektuplar olarak kabul edileceğine ilişkin ilgili Bankalardan alınacak zeyilnamenin, bankayı temsile yetkili kişiler (en az iki yetkili kişi) tarafından imzalanması ve paraf/imzacıların temsil yetkisini gösterir imza sirkülerleri/vekaletname örnekleri ile birlikte ilgili Bölge Müdürlüğüne sunulması gerekiyor.

Söz konusu zeyilnamelerin ve ekinde yer alan teminat mektup/mektupları bilgilerinin Bölge Müdürlüğünüzce kontrolü sonrasında zeyilnamenin kabul edilerek BİLGE Sisteminde götürü teminat sisteminden yararlanılması için idarenin;

Toplu teminatların hesaplanan götürü/yaygın götürü teminat tutarını karşılaması şartıyla, bir antrepo için götürü teminat (GTRANT-1) ya da birden fazla antrepo için yaygın götürü teminat (GTRANT-2) olarak BİLGE Sistemi’ne tanımlanması ve hesaplanan götürü/yaygın götürü teminat tutarı, toplu teminatları aşan tutarda ise eksik kalan tutarı karşılayacak tutarda Gümrük Yönetmeliği’nin 527/3 hükmü çerçevesinde Gümrük Yönetmeliği’ne Ek 77/A’ya uygun götürü teminat mektubunun ayrıca Bölge Müdürlüğünüze sunulmasını müteakip 5/(a) maddesinde belirtildiği şekilde BİLGE Sistemi’ne tanımlama yapılması isteniyor.

Zeyilnamenin alınamaması ya da Bölge Müdürlüğünüzce zeyilnamenin uygun bulunmaması halinde 3 üncü maddede belirtilen BİLGE Sistemi Gümrük Referans Verileri-Global Teminat Ekranında yapılan sistemsel değişikliklerin eski haline dönüştürülmesi ve gerekli meşruhatın sisteme kaydedilmesi; bu kapsamda işlem yapılabilmesini teminen başvuru yapılan bölge müdürlüğü tarafından ilgili gümrük müdürlüklerine bildirimde bulunulması gerekiyor.

Toplu teminatların götürü/yaygın götürü teminat olarak kullanılması taleplerinin 31/12/2020 tarihine kadar karşılanması icap ediyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz